Autor: Samir Mujo

U svakom redu, koloni ili kvadratu mora se pojaviti svaki od brojeva 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9 samo jedanput. Svaki red, kolona ili kvadrat se sastoji od devet polja.