BOHÉM PUZZLES ONLINE
created by Tamás Ittzés
www.bohemragtime.com

Bohém instruments
Bohém-hangszerek
www.bohemragtime.com

Find the instruments that the 8 members of the Bohém Ragtime Jazz Band use on stage during a concert. Phonofiddle stands for Stroh violin, soprano trombone is missing and there is no mention of the vocals. Musical gadgets like kazoo, slide whistle, auto horn and alike are not part of the puzzle either. The rest is hidden below.

Az alábbi szókereső rejtvényben megtalálhatók a Bohém Ragtime Jazz Band 8 tagja által koncerteken használt hangszerek angol nevei. A phonofiddle a tölcséres hegedűt jelöli, hiányzik viszont a szopránharsona, s persze az éneklés tudománya sincs megemlítve. Nem beszélve a zenélésre alkalmas kütyükről, mint pl. a kazoo, a húzkodós síp, autóduda és egyebek. A többi itt van elrejtve.


PDF