Klurighet från Ord & Mening i Norr

Exempel på ett Sudoku
Nivå: mycket enkelt
Bengt-Erik Johansson


PDF