Klurighet från Ord & Mening i Norr

Sudoku
Lätt
Bengt-Erik Johansson


PDF