Klurighet från Ord & Mening i Norr

Parkinson-personer – nr. 2