PÓTOLJA KI - 98
Kajcsa Zsolt

... az üres négyzeteket betűkkel úgy, hogy vízszintesen is és függőlegesen is értelmes szavakat kapjon.