PÓTOLJA KI - 112
Kajcsa Zsolt

... az üres négyzeteket betűkkel úgy, hogy vízszintesen is és függőlegesen is értelmes szavakat kapjon.