TERÜLETFOGLALÁS - 1
LOGIKA
KAJCSA ZSOLT

Írjon mindegyik üres négyzetbe egy egész számot úgy, hogy az azonos számokat tartalmazó, egymással érintkező négyzetek által alkotott területek annyi négyzetből álljanak, amennyi a beléjük írt szám.