KIHÚZÓS REJTVÉNY - 13
Kajcsa Zsolt

Húzza ki az ábrából az alább felsorolt szavakat. Ezek elhelyezkedhetnek vízszintesen, függőlegesen és az átlók mentén. Ha minden szót megtalált, TIZENEGY betű kihúzatlan marad. Ezeket sorban összeolvasva, MIKSZÁTH KÁLMÁN egy MESEGYŰJTEMÉNYének címét kapja.