KIHÚZÓS REJTVÉNY - 9
Kajcsa Zsolt

Húzza ki az ábrából az alább felsorolt szavakat. Ezek elhelyezkedhetnek vízszintesen, függőlegesen és az átlók mentén. Ha minden szót megtalált, tizenöt betű kihúzatlan marad. Ezeket sorban összeolvasva, Sütő András egyik színművének címét kapja.