KIHÚZÓS REJTVÉNY - 6
Kajcsa Zsolt

Húzza ki az ábrából az alább felsorolt szavakat. Ezek elhelyezkedhetnek vízszintesen, függőlegesen és az átlók mentén. Ha minden szót megtalált, tizenhét betű kihúzatlan marad. Ezeket sorban összeolvasva, Fejér Tamás egyik filmjének címét kapja.