KIHÚZÓS REJTVÉNY - 14
Kajcsa Zsolt

Húzza ki az ábrából az alább felsorolt szavakat. Ezek elhelyezkedhetnek vízszintesen, függőlegesen és az átlók mentén. Ha minden szót megtalált, TIZENNYOLC betű kihúzatlan marad. Ezeket sorban összeolvasva, HIDAS FRIGYES egyik OPERÁJÁNAK címét kapja.