KIHÚZÓS REJTVÉNY - 12
Kajcsa Zsolt

Húzza ki az ábrából az alább felsorolt szavakat. Ezek elhelyezkedhetnek vízszintesen, függőlegesen és az átlók mentén. Ha minden szót megtalált, HÉT betű kihúzatlan marad. Ezeket sorban összeolvasva, SZÉKELY BERTALAN egyik FESTMÉNYének címét kapja.