KIHÚZÓS REJTVÉNY - 1
KAJCSA ZSOLT

Húzza ki az ábrából az alább felsorolt szavakat. Ezek elhelyezkedhetnek vízszintesen, függőlegesen és az átlók mentén. Ha minden szót megtalált, kilenc betű kihúzatlan marad. Ezeket sorban összeolvasva, egy ásvány nevét kapja.