KETTŐS FELADAT
Kajcsa Zsolt

A külső hálóban helyettesítse a számokat betűkkel úgy, hogy egy szabályos keresztrejtvényt kapjon. Ugyanaz a szám mindig ugyanazt a betűt jelöli. Segítségül két szót előre beírtunk. A hosszú és a rövid magánhangzók közt különbséget tettünk. Helyes megoldás esetén a hétbetűs szavakból nyolc segítségével megszerkesztheti a belső rejtvényábrát is, itt segítségül megadtunk két betűt.