EDDA - DALOK KIHÚZÓS
KAJCSA ZSOLT

Húzza ki az ábrából az alább felsorolt dalok címét. Ezek elhelyezkedhetnek vízszintesen, függőlegesen és az átlók mentén. Ha minden dalcímet megtalált, kilenc betű kihúzatlan marad. Ezeket sorban összeolvasva, egy újabb dal címet kapja.