ANAGRAMMAJÁTÉK - 1
Kajcsa Zsolt

Írjon a B oszlop üres négyzeteibe egy-egy betűt, és adja hozzá a vele egy sorban levő az A oszlophoz tartozó megadott kilenc betűhöz! Az így kapott betűk mindegyikét felhasználva alkosson egy értelmes, tízbetűs szót, és ezt írja a velük egy sorban levő üres helyre, a C oszlopba! Ha jól dolgozott, akkor a B oszlop betűit fentről lefelé összeolvasva Jókai Mór egyik regényének címét kapja megfejtésül.