Господ Исус Христос и Његови ученици
-укрштеница урађена на оsнову текста из уџбеника за 8.разред-
вјероучитељ Драган Ђурић

-укрштеница урађена на основу текста уџбеника за 8.разреда-