Старозавјетна укрштеница
Сазнај колико знаш о Старом завјету до и око доба патријараха!
припремио вјероучитељ Драг