Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju-Moszczenicy

Sudoku nr 6

Wpisywanie cyfr niezgodnie z zasadami jest zablokowane.