Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju-Moszczenicy

Kolory w peryfrazach (wyrażeniach omownych)