Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka w Jastrzębiu-Zdroju-Moszczenicy

Frazeologia 1

Uzupełnij związki frazeologiczne, wpisując brakujące słowa.