EK WEET! Vasvrablokraai Vlak 1
EW3
Dawid van Lill

Vul die vasvrablokraai aanlyn in.

As jy die Check-knoppie druk, sal dit die antwoorde wat jy ingevul het, merk en sê of dit reg of verkeerd is.

As jy die Save-knoppie druk as jy klaar is, 'save' dit jou blokraai en kan jy dit na jou rekenaar 'save'.

As jy die Reveal letter-knoppie druk, sal dit vir jou die letter van die blokkie gee.

As jy die Submit-knoppie druk, sal dit na 'n ander bladsy gaan waarop jy jou naam en e-posadres kan invul. Die uitslag sal dan by ons admin-gedeelte registreer.

Onder regs is daar 'n pdf-knoppie wat jy kan druk as jy die blokraai op papier wil uitdruk en dan doen. 

Geniet dit!


PDF