PauseKodeKryss 76
Noen ord i denne oppgaven kan virke fremmede, men de finnes... :-)
harom

Kodekryss for BH-ister og andre interesserte

PDF