PauseKodeKryss 34
harom

Trolig noen litt fremmede ord, men de finnes i oppslagsverk...

PDF