PauseKodeKryss 24
harom

Anbefaler å løse oppgaven i Java visning om du får problemer med lagring m.m.

PDF