Hulter-Til-Bulter 4
Stokk om bokstavene!
harom

Stikkordene i Hulter-til-bulter er ikke synonymer som i vanlig kryssord. Stikkordene inneholder nøyaktig de samme bokstavene som løsnings-ordene, men bokstavene er stokket om til det mer eller mindre ugjenkjennelige. Din oppgave er å 'stokke tilbake' til løsningsordene.
(Mellomrom i stikkordene hører ikke med i løsningsordene.)

PDF