Klockan startar vid första klicket (för den som vill lösa på tid). Markera  pennan om du vill ha annorlunda stil på de siffror som fylles i.  Vill du radera enstaka siffror så markera siffran och tryck på tangenten Delete. Du kan spara halvlösta sudokun och återvända vid senare tillfälle och lösa klart. Om du använder knappen "Börja om" kommer du tillbaka till senaste sparade inställningen, men du kan radera manuellt enligt ovan beskrivning. Varje sudoku går att skriva ut på papper genom att klicka på PDF under sudokun. När sudokun är korrekt löst kommer en ruta att poppa upp och bekräfta detta. Lycka till!
<<< Tillbaka till Index-sidan.

Sudoku 323 ***
20 januari 2010
Svårighetsgrad 3


PDF