Anagramm
e

Tõstke tähed sobivalt ümber nii, et tekiks ristsõna.

PDF