SRPSKI PESNIK
anagram sa izmenom (E=M)
Autor: Kontrolor

Napomena: prilikom upisa rešenja, podebljane crte između reči morate "preskočiti" strelicom ili mišem.