TRILING MAGIČNIH LIKOVA
Autor: Novak Jovanović

Ovi magični kvadrati na poziciji br. 4 imaju “tematski pojam” ilustrovan fotografijom. Opisi ostalih pojmova dati su zajedno, a poređani su po azbučnom redu rešenja. Zbog "složenih" slova latinice, koristite ćirilicu. Slogovi od kojih treba formirati odgonetke (za sva tri lika): A, A, A, BA, BE, VAK, VE, VER, VI, GAR, GLJE, GRAM, DA, DE, DRAK, DRAK, E, E, ZA, ZA, ZVR, I, I, JA, JA, LA, LI, LI, LI, LIKS, LIS, LUG, MAN, MAN, MENT, MIR, NA, NA, NE, NE, O, O, O, PI, PO, RA, RA, RAK, REST, RIT, RU, SIST, SNO, TAK, TOR, TRAK, U, U, FILD, FLU, ŠAN, ŠI.