ENIGMATSKI SLALOM
8. nonogram

U mreži 15x15 treba ispuniti određena polja da bi se dobila interesantna sličica. Brojevi iznad i levo od mreže označavaju nizove povezanih ispunjenih polja. Za popunjeno polje možete koristiti slovo M, a za prazno tačku. REŠENJE: upišite redosled popunjenih i praznih polja u dijagonali označenoj strelicom. Kod upisa rešenja, za popunjeno polje koristite broj '1', a za prazno broj '0'.