ENIGMATSKI SLALOM
6. sudoku
Autor: Kontrolor

Mrežu treba popuniti brojevima od 1 do 9 tako da u svakom redu, svakoj koloni i svakom izdvojenom (osenčenom) segmentu 3x3 bude 9 različitih brojeva. Debljom linijom razdvojeni su brojevi čiji je zbir 9. REŠENJE: upišite raspored brojeva u redovima označenim strelicom, redove razdvojte razmakom.