ENIGMATSKI SLALOM
5. osmosmerka
Autor: Kontrolor

Odgonetnite, pronađite i zaokružite u osmosmerci prezimena glumica i glumaca prikazanih na slikama. REŠENJE: upišite prezime koje daju neiskorišćena slova (ta je ličnost takođe prikazana sličicom).