ENIGMATSKI SLALOM
4. brodovi
Autor: Kontrolor

U mrežu treba ucrtati standardnu flotu »brodova« (1x4, 2x3, 3x2 i 4x1) tako da se oni međusobno ne dodiruju ni dijagonalno. Brojevi desno i ispod mreže označavaju koliko se delova brodova nalazi u tom redu ili koloni. Siva polja predstavljaju hridi i brodovi se na njima ne mogu nalaziti. Možete koristiti slovo M ili "tarabu" i tačku. REŠENJE: upišite koordinate »brodova« koji zauzimaju po jedno polje – koordinate razdvojte zarezom.