ENIGMATSKI SLALOM
2. kamp (šatori)
Autor: Kontrolor

U mrežu treba ucrtati 7 šatora tako da pored svakog drveta (horizontalno ili vertikalno) bude 1 šator. Brojevi levo i iznad mreže pokazuju koliko je šatora u tom redu ili koloni. Šatori se ne smeju dodirivati ni dijagonalno. Da ucrtate šator možete koristiti slovo "A", a prazno polje obeležite tačkom. ........................................................... REŠENJE: upišite broj šatora u svakom redu odozgo na dole i u svakoj koloni s leva na desno – redove i kolone razdvojte razmakom.