ENIGMATSKI BRZINAC
8. Mine
Autor: Kontrolor

Pored 12 upisanih brojeva, u mreži se nalazi 12 mina i 12 praznih polja. Brojevi označavaju koliko mina ima u susednim poljima, računajući i dijagonalna. Pronađite mine i obeležite ih sa "X", a prazna polja tačkom. Konačno rešenje je broj mina u svakom redu odozgo na dole i svakoj koloni s leva na desno.