ENIGMATSKI BRZINAC
6. Sudoku
Autor: Kontrolor

Popunite prazna polja brojevima od 1 do 9 tako da u svakom redu, svakoj koloni, svakom segmentu 3x3 kao i dijagonali označenoj kružićima bude 9 različitih brojeva. Konačno rešenje je redosled brojeva u redovima označenim kružićima.