ENIGMATSKI BRZINAC
5. Ispunjaljka
Autor: Kontrolor

Popunite prazna polja troslovima tako da se, zajedno sa već upisanim slovima, vodoravno i uspravno dobije 6 opštepoznatih petoslovnih pojmova. Konačno rešenje daju dopisana slova (u poljima sa kružićima), a to je ime i prezime poznate ličnosti iz sveta filma.