ENIGMATSKI BRZINAC
3. Osmosmerka
Autor: Kontrolor

Pronađite u liku osmosmerke i zaokružite šestoslovne pojmove sa spiska. Neiskorišćena slova daju konačno rešenje, još jednu reč od šest slova.