ENIGMATSKI BRZINAC
10. Futošiki
Autor: Kontrolor

Popunite bela polja brojevima od 1 do 5 tako da se nigde u istom redu ili koloni ni jedan broj ne sme ponoviti. VODITE RAČUNA O ZNACIMA NEJEDNAKOSTI! Konačno rešenje daju brojevi u označenim redovima.