ZADATAK BR. 2
rešetka (mozaička ukrštenica)
Autor: Kontrolor

Popunite mrežu rečima iz popisa tako da se dobije ispravna ukrštenica: ADMINISTRATOR, ANTILOGARITAM, AUSTRALIJANKA, BORA TODOROVIĆ, VIROVITIČANIN, DONJI MILANOVAC, LIDIJA SKRINJIK, MARIJANA MIĆIĆ, NEMANJA NIKOLIĆ, PAJA JOVANOVIĆ, SANDRA PEROVIĆ, SAŠA ANTUNOVIĆ.