ZADATAK BR. 3
osmosmerka
Autor: Kontrolor

Pronađite i zaokružite prezimena učesnika predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu sa popisa. Neiskorišćena slova daju konačno rešenje - prezime fudbalera sa slike. ............................................. NAPOMENA: UZ KONAČNO REŠENJE POTREBNE SU I KOORDINATE NEISKORIŠĆENIH SLOVA!