ZADATAK BR. 7
nonogram

U mreži 15x15 treba ispuniti određena polja da bi se dobila interesantna sličica. Brojevi gore i levo označavaju nizove ispunjenih polja, između kojih mora biti bar jedno prazno. Za popunjeno polje koristite slovo M, a za prazno tačku. KONAČNO REŠENJE JE REDOSLED ZNAKOVA U DIJAGONALI OZNAČENOJ STRELICOM.