JULSKA OPTIMIZACIJA
'trilinzi' u osmosmerci
Autor: Jovan Novaković

Zadatak: Ovaj zadatak je baziran na pravilima osmosmerke. U mreži treba pronaći i zaokružiti nizove od po 3 uzlazno poređana broja. Nizovi se prostiru u svih 8 smerova, mogu se međusobno dodirivati i sučeljavati, ali se ne smeju preklapati niti ukrštati. Svaki broj može biti član samo jednog niza......................................... Obračun: Svaki zaokruženi niz donosi 5 poena, plus vrednost niza koja se dobija po formuli 3a+2b-c, gde su a, b i c članovi niza od najmanjeg ka najvećem (a < b < c). Zaokruženi nizovi će se pojaviti na popisu uz mrežu, a za obračun rezultata treba ih upisati u priloženu excel tabelu. Rešen zadatak treba snimiti tasterom 'save', a plavi link koji se pojavi iznad zadatka iskopirati i poslati imejlom na adresu jovan.n@sbb.rs.