MUŠKA IMENA
osmosmerka
Autor: Kontrolor

U ovoj osmosmerci kriju se muška imena ilustrovana sličicama poznatih ličnosti, a kao pomoć data su njihova prezimena. Kada pronađeš neko ime, klikni na prvo slovo i prevuci mišem do kraja. Ime će biti zaokruženo crvenom linijom, a odgovarajuće prezime će biti obojeno plavo. Kada pronađeš 31 ime, nezaokružena slova čitana redom daju i preostalo 32.......................................................................................... SLIČICE SU POREĐANE PO AZBUČNOM REDU IMENA, A PREZIMENA SU SLOŽENA PO ABECEDI.