MAGIČNI LIK 8x10 - NAŠA GLUMICA
Autor: Jovan Novaković

Slogovi od kojih treba formirati odgonetke: A, A, BI, VA, VE, VE, VI, VI, VOZ, I, JA, KA, KLI, KRI, KRI, LA, LE, LI, LI, MEN, MI, NA, NA, NE, NIK, O, PLI, PO, PO, PRE, RA, RA, SIN, TE, TI, HIĆ, CI.