KAKURO KLASIK
logički zadatak
Autor: Kontrolor

Kakuro je zapravo ukrštenica u kojoj su, umesto reči, rešenja kombinacije brojeva. U svako prazno polje treba upisati jedan broj od 1 do 9, tako da njihov zbir bude jednak broju u "opisnom polju" na početku reda ili kolone. U okviru jednog rešenja (zbira), sabirci moraju biti različiti.