MAGIČNI LIK 8x10 - GRAD U MONAKU
Autor: Novak Jovanović

Slogovi od kojih treba formirati odgonetke: A, A, KA, KA, KA, KAR, KI, LI, LI, LI, LO, LOG, MA, MA, MON, NA, NI, NO, PLA, PO, RA, RI, RI, RI, STA, STER, STI, STI, STI, STI, TA, TE, TO, ČA, ČAN.