GLUMAC - VODITELJ KVIZA
Autor: Nora

Kliknite u početno polje pojma koji želite da upišete, a ako želite da promenite smer rešavanja (vodoravno - uspravno) kliknite još jednom. Prilikom rešavanja brojčane ukrštenice, upisano slovo će se pojaviti u svim poljima sa istim brojem. Počnite od tematskog pojma označenog kružićima, a kao pomoć koristite prelomne linije višesložnih odgonetki i već upisana slova koja prilikom rešavanja morate "preskočiti".